ติดต่อเต็นท์

รถบ้านแหลมทอง 2000

127/1 หมู่ 10 ต. นครสวรรค์ตก

อ.เมือง จ.นครสวรรค์

056-227483,081-9726473